Mišljenja.hr

Evidencija o promjeni vlasništva nekretnina u svezi dostave podataka za utvrđivanje komunalne naknade

Datum objave: 06.03.2003., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 410-01/02-01/1069

Na upit Područnog ureda Dubrovnik o obvezi dostavljanja podataka o promjeni vlasništva na nekretninama Gradu Metković, a sa svrhom ažuriranja podataka vezanih uz utvrđivanje komunalne naknade, u nastavku odgovaramo. Člankom 119., st. 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96., 73/00. i 114/01.) propisano je da se vlasništvo nekretnine stječe zakonom predviđenim upisom stjecateljeva vlasništva u zemljišnoj knjizi na tem..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak

Može vas zanimati