Mišljenja.hr

Evidencija primljenih predujmova za usluge organiziranog boravka stranih turista

Datum objave: 18.04.2001., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 410-19/01-01/191

Prema odredbi članka 7. stavak 4. Zakona o PDV-u (Narodne novine br. 47/95. do 73/00.) za primljene predujmove porezna obveza nastaje istekom obračunskog razdoblja u kojem su naplaćeni. Za primljene predujmove mora se ispostaviti račun prema članku 15. stavak 3. Zakona. Prema odredbi članka 78. stavak 1. Pravilnika o PDV-u (Narodne novine br. 60/96. do 109/00.), ispostavljeni račun za predujam je isprava u smislu i za potrebe Zakona o PDV-u. Pri isporuci dobra odnosno obavljenoj usluzi is..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak