Porezni obveznik A. postavio je upit koji se odnosi na evidenciju i porezni tretman testnih i zamjenskih vozila. Prema navodima iz upita, djelatnost poreznog obveznika je prodaja automobila pri čemu u svrhu povećanja prodaje potencijalnim kupcima i kupcima osiguravaju testna i zamjenska vozila. Porezni obveznik u upitu navodi i obvezno postupanje prema pravilniku njihovog principala da testna vozila moraju služiti za potrebe probe najmanje 4 a najviše 6 mjeseci, dok zamjenska vozila za potrebe servisa moraju služiti najmanje 8 a najviše 12 mjeseci.

Pitanje poreznog obveznika se odnosi na klasifikaciju test i zamjenskih vozila kao kratkotrajnu ili dugotrajnu imovinu sukladno HSFI 8.

U nastavku odgovaramo.

Prema Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja (u daljnjem tekstu: HSFI), odnosno prema HSFI 8 točka 1., kratkotrajna imovina je imovina koja ispunjava jedan od sljedećih kriterija:

a) očekuje se njena potrošnja ili realizacija ili prodaja tijekom normalnog poslovnog ciklusa poduzetnika;

b) drži se prvenstveno zbog trgovanja;

c) očekuje se realizacija unutar dvanaest mjeseci nakon datuma bilance ili

d) je novac ili novčani ekvivalent. Neki novčani ekvivalent nije kratkotrajna imovina, ako je zabranjeno njime trgovati ili se koristi za podmirenje obveze barem dvanaest mjeseci nakon datuma bilance.

Prema HSFI 8 dugotrajna imovina namijenjena ...