Pitate da li je potrebno dostavljati evidencije kupaca plinskog ulja obojanog crvenom i plavom bojom na mjesečnoj osnovi vezano uz prodaju navedenih derivata na benzinskom servisu Dugo Selo. U pogledu plinskog ulja obojanog crvenom bojom ističemo da je u čl. 111. Pravilnika o trošarinama propisano da su trošarinski obveznici i druge pravne i fizičke osobe koje obavljaju prodaju označenih plinskih ulja za namjenu grijanja iz čl. 109. ovoga Pravilnika obvezni voditi evidencije o kupcima i prodanim količinama sukladno čl. 89. st. 3. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13., 100/15. i 120/15.). Evidencija o kupcima i prodanim količinama mora sadržavati sljedeće podatke: ime i prezime ili naziv kupca, osobni identifikacijski broj (OIB) kupca, adresu kupca, datum prodaje i prodanu količinu označenog plinskog ulja za namjenu grijanja. Evidencije o kupcima i prodanim količinama vode se u elektroničkom obliku ako to dopuštaju tehničke mogućnosti. U st. 3. istoga članka propisano je da se evidencija o kupcima i prodanim količinama označenih plinskih ulja za namjenu grijanja iz stavka 2. ovoga članka vodi na Obrascu EKO-PG koji je tiskan u Prilogu 6 ovoga Pravilnika. Slijedom navedenog, uvidom u sam obrazac je razvidno da se predmetna ...