Eskontna stopa Hrvatske narodne banke objavljena je u Narodnim novinama br. 1/14.   Eskontna stopa HNB nije se mijenjala i na dan 31. prosinca 2013. iznosi 7% godišnje.   Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godinu dana nefinancijskim trgovačkim društvima objavljena je u Narodnim novinama br. 1/14.   Prosječna kamatna stopa za referentno razdoblje od 1. lipnja 2013. do 30. studenoga 2013. iznosi 5,35%. Prosječna kamatna stopa za referentno razdoblje 1. 12. 2012. godine do 31. 5. 2013. godine, iznosila je 5,40%.   Prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita objavljene su u Narodnim novinama br. 1/14.   1. Prosječna ponderirana kamatna stopa na stanja stambenih kredita odobrenih u Republici Hrvatskoj s ugovorenom promjenjivom kamatnom stopom u kunama bez valutne klauzule na dan 30. 11. 2013. iznosi 6,45%.
2. Prosječna ponderirana kamatna stopa na stanja stambenih kredita odobrenih u Republici Hrvatskoj s ugovorenom promjenjivom kamatnom stopom u eurima i u kunama s valutnom klauzulom u eurima na dan 30. 11. 2013. iznosi 5,92%.


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.