Eskontna stopa Hrvatske narodne banke objavljena je u Narodnim novinama br. 80/14.   Eskontna stopa Hrvatske narodne banke na dan 30. lipnja 2014. iznosi 7% godišnje.   Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima objavljena je u Narodnim novinama br. 80/14.   Prosječna kamatna stopa za referentno razdoblje od 1. prosinca 2013. do 31. svibnja 2014. iznosi 5,29%.    Prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita objavljene su u Narodnim novinama br. 80/14.   1. Prosječna ponderirana kamatna stopa na stanja stambenih kredita odobrenih u Republici Hrvatskoj s ugovorenom promjenjivom kamatnom stopom u kunama bez valutne klauzule na dan 31. 5. 2014. iznosi 6,29%.
2. Prosječna ponderirana kamatna stopa na stanja stambenih kredita odobrenih u Republici Hrvatskoj s ugovorenom promjenjivom kamatnom stopom u eurima i u kunama s valutnom klauzulom u eurima na dan 31. 5. 2014. iznosi 5,86%.
3. Prosječna ponderirana kamatna stopa na stanja stambenih kredita odobrenih u Republici Hrvatskoj s ugovorenom promjenjivom kamatnom stopom ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.