Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Elektronička dostava isprava o najmu i zakupu nekretnine

Datum objave: 08.07.2016, Klasa: 410-01/16-01/1509, Porezna uprava

Elektroničkom poštom od 04. srpnja 2016. obratili ste se Uredu ravnatelja Porezne uprave s molbom za izdavanjem upute o tome koje su ispostave Porezne uprave nadležne za zaprimanje ugovora o zakupima i najmu nekretnina. U vezi navedenog, odgovaramo u nastavku. Člankom 7. stavkom 3. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina (Narodne novine br. 78/15.) propisano je da će Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, za potrebe ažuriranja zbirke kupoprodajnih cijena, putem automatske razmjene podataka dnevno preuzimati podatke o realiziranom naplatnom prometu nekretnina (kupoprodaja, najam, zakup, pravo građenja i služnost) iz Evidencije prometa nekretnina ministarstva nadležnog za financije, odnosno Porezne uprave. Članak 70. stavak 2. istog Zakona propisuje da do potpune uspostave automatske razmjene podataka iz članka 7. stavka 3. Zakona, javni bilježnik koji ovjerava potpise na ispravama o kupoprodaji, najmu, zakupu, pravu građenja i pravu služnosti obvezan je jedan primjerak isprave dostaviti županiji ili Gradu Zagrebu, odnosno velikom gradu na čijem području se nalazi predmetna nekretnina u roku od 15 dana nakon isteka mjeseca u kojem je ovjerovljen potpis na ispravi, u svrhu unosa podataka u zbirku kupoprodajnih cijena. Stoga, Ministarstvo financija, Porezna uprava je u suradnji s Hrvatskom javnobilježničkom komorom i Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja ...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice