Zakon je objavljen više o tome klikom miša ovdje.   Napomena: tekst je pisan na temelju Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina, s konačnim prijedlogom Zakona


Zemljište i građevina će se oporezivati kao jedinstvena cjelina (građevine i zemljišta).

Obuhvaćena su područja koja se odnose na:
- predmet oporezivanja,
- poreznu osnovicu,
- porezna oslobođenja pri unosu nekretnina u trgovačko društvo,
- utvrđivanje poreza,
- naplatu poreza
- kaznene odredbe.
    
Odredbama Zakona o porezu na promet nekretnina mijenjaju se odredbe o načinu oporezivanja sada važećih odredbi o oporezivanju novosagrađenih građevina na način da se od oporezivanja izuzimaju (ne više novosagrađene građevine) sve isporuke nekretnina na koje se plaća porez na dodanu vrijednost. Zakonski propisi neće razlikovati pojmove tzv. stare i novosagrađene građevine, već nekretnine na koje se plaća porez na dodanu vrijednost i nekretnine koje su oslobođene plaćanja poreza na dodanu vrijednost pa se plaća porez na promet nekretnina.

Osnovicu poreza na ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.