Napomena: ovaj tekst je temeljen na konačnom prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit.

 
Ovim se Zakonom, u skladu s Direktivom Vijeća 2014/86/EU od 8. srpnja 2014. godine kojom se mijenja Direktiva Vijeća 2011/96/EU o zajedničkom sustavu oporezivanja koji se primjenjuje na matična društva i društva kćeri iz različitih država članica, propisuje da se prihodima od dividendi ili udjela u dobiti kojima se može umanjiti osnovica poreza na dobit smatraju oni prihodi kojima isplatitelj nije mogao iskazati porezno priznate rashode odnosno koristiti ih kao odbitke.
Detaljnije se uređuje i porezno pravni status isplatitelja dividende i udjela u dobiti, te se propisuje kako se prihodima od dividendi i udjela u dobiti može smatrati ona isplata dobiti čiji je isplatitelj obveznik plaćanja poreza na dobit ili istovjetne vrste poreza te ako je isplatiteljev ustrojstveni oblik istovjetan ili usporediv s društvima kapitala, trgovačkim društvima odnosno društvom ili drugom osobom čiji je pravni oblik i način obračuna i plaćanja poreza usporediv s obveznicima poreza na dobit.

Izmjene su i u uvjetima i načinu korištenja porezne olakšice za reinvestiranu dobit.


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.