Carinska uprava je objavila da je implementacijom sustava e-Trošarine elektronički cjelovito podržan poslovni proces oporezivanja trošarinama i posebnim porezima te s njime obuhvaćeni obveznici plaćanja trošarine na alkohol i alkoholna pića, duhanske prerađevine, energente i električnu energiju, zatim obveznici plaćanja posebnog poreza na nova motorna vozila te posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića.
Tako sada trošarinski obveznici i obveznici posebnih poreza mogu 24 sata dnevno tijekom cijele godine elektronički izvršavati svoje obveze, neovisno o radnom vremenu carinskih reda, pri čemu je pristup aplikativnom sustavu potpuno besplatan i ne zahtjeva dodatna ulaganja gospodarstvenika.   Iznimke od obveze elektroničkog poslovanja
Radi izbjegavanje neproporcionalnog opterećivanja građana i malih poduzetnika, obveza podnošenja trošarinskih obrazaca uporabom sustava elektroničke razmjene podataka ne primjenjuje na:
- male proizvođače jakih alkoholnih pića,
- male proizvođače vina,
- građane - obveznika posebnog poreza na nova i rabljena motorna vozila.   Uspostava sustava
Od dana 1. siječnja 2015. godine predviđen početak uporabe sustava elektroničke razmjene podataka za podnošenje obrasca prijave u registar trošarinskih, odnosno poreznih obveznika (za sve oblike trošarina i posebnih poreza).
Tijekom listopada 2015. godine predviđena ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.