1. rujna 2014. godine stupaju na snagu odredbe Pravilnika o podnošenju trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza uporabom sustava elektroničke razmjene podataka (Narodne novine br. 11/14.) prema kojima su trošarinski obveznici kao i obveznici plaćanja posebnog poreza obrasce u svezi trošarina i posebnih poreza dužni podnositi isključivo elektroničkim putem.   Preduvjeti za elektroničko podnošenje obrazaca su: - posjedovanje digitalnog certifikata (izdaje FINA)
- prijava u G2B servis Carinske uprave.   Omogućeno je podnošenje obrazaca od strane opunomoćenika, u ime trošarinskog obveznika (obveznika posebnog poreza).   Registraciju poslovnih subjekata u G2B servis Carinske uprave moguće je obaviti putem Internet obrasca prijave pod nazivom „Prijava gospodarskog subjekta i administratora za korištenje usluga e-Carine – Obrazac prijave“, kojem se pristupa putem linka na službenim stranicama Carinske uprave, http://www.carina.hr/e_carina/G2B.aspx.
Gospodarstvenici koji već koriste neku od aplikacija poslovnog sustava e-Carine, odnosno komuniciraju s Carinskom upravom putem G2B servisa, ne pristupaju ponovnoj registraciji, oni trebaju obaviti administraciju korisnika usluga e-Carine putem linka na službenim stranicama Carinske uprave, http://www.carina.hr/e_carina/G2B.aspx, tako da dodaju (označe kvačicom) poslovni sustav &bdquo ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.