Carinska uprava na svojim Internet stranicama dala je obavijest gospodarstvenicima da će od 24.02.2014. godine za trošarinske obveznike i obveznike posebnih poreza biti omogućeno elektroničko podnošenje Z-ORT obrasca putem web aplikacije „e-Trošarine“.   Web aplikaciji „e-Trošarine“ gospodarstvenici-obveznici ili njihovi opunomoćenici moći će pristupati preko carinskog portala (www.carina.hr).
Proceduralne upute za podnošenje Z-ORT obrasca biti će naknadno objavljene.   Do kraja 2014. godine bit će omogućeno elektroničko podnošenje svih trošarinskih i poreznih akata i podnesaka za trošarinske obveznike i obveznike posebnih poreza.
Za obveznike koji žele razvijati vlastite aplikacije za elektroničko podnošenje trošarinskih i poreznih obrazaca preko G2B servisa bit će objavljene tehničke specifikacije sukladno razvijanju i puštanju u produkciju grupe obrazaca prema predmetu oporezivanja. Tehnička specifikacija za razvoj vlastitih aplikacija za elektroničko podnošenje Z-ORT obrasca biti će objavljena u ožujku 2014. godine. Testiranje veze vlastitih aplikacija sa sustavom „e-Trošarina“ gospodarstvenicima će biti omogućeno početkom lipnja, a produkcija za podnošenje Z-ORT obrasca razmjenom xml poruka predviđena je za kraj lipnja 2014. godine.   Preduvjeti za elektroničko podnošenje obrazaca su posjedovanje digitalnog certifikata (FINA), prijava u ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.