Prilikom početka obavljanja poslova prikupljanja doprinosa za obvezno osiguranja (od 1. siječnja 2003.) Porezna uprava je od nositelja obveznih osiguranja – Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) preuzela i salda (dugovna i preplatna) sa stanjem na dan 31. prosinca 2002. Podaci o iznosima salda za pojedine vrste doprinosa knjigovodstveno su evidentirani u Poreznoj upravi, na odgovarajućoj brojčanoj oznaci (šifri) uplatnog računa.

U slučaju kad je dužnik bio aktivan u obveznom osiguranju odnosno kada su, pored podataka o saldu, za istu osobu zaprimljeni i podaci u matičnu evidenciju osiguranika, tada su obveze koje su nastale za staž u osiguranju s početkom od 1. siječnja 2003. evidentirane nastavno iza preuzetog salda.

Nakon što su se obveznicima započeli otpremati nalozi za plaćanje dugova, učestale su povratne informacije (od strane članova obitelji, poštara i sl.) o tome da su pojedini dužnici osobe koje su preminule. Pored toga, u podacima što ih Porezna uprava zaprima od strane Ministarstva unutarnjih poslova – registra stanovništva, kod svake osobe koja je preminula upisana je oznaka o tome (brojka „4“), te je na temelju navedenih podataka izvršeno ažuriranje u registru poreznih obveznika ...