Državni zavod "A", postavio je upit je li sukladno postojećim propisima obveznik poreza na dodanu vrijednost? Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku. Prema odredbi članka 6. stavak 2, Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95. do 82/04.) tijela državne vlasti, tijela državne i lokalne samouprave i uprave, političke stranke, sindikati i komore, ne smatraju se poduzetnicima u smislu odredbi toga Zakona, ako obavljaju djelatnost u okviru svog djelokruga ili ovlasti. Ako obavljaju gospodarsku ili drugu djelatnost, a neoporezivanje te djelatnosti dovelo bi do stjecanja neopravdanih povlastica, tada će Porezna uprava rješenjem utvrditi da su porezni obveznici za tu djelatnost. Državni zavod "A ustrojen je kao državna upravna organizacija Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija (Narodne novine br. 199/03. i 30/04.), a osnovan je kao tijelo državne uprave nadležno za poslove zaštite od zračenja Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od ionizirajućih zračenja (Narodne novine br. 173/03.) što se primjenjuje od 1. srpnja 2004. godine. U skladu s navedenim zakonskim odredbama Državni zavod za zaštitu od zračenja ne smatra se poduzetnikom u smislu Zakona o porezu na dodanu vrijednost ...