Neke državne ustanove i ustanove jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su proračunski korisnici i koje su osnovane radi osiguranja zdravstvene zaštite, socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, brige za djecu, kulturu i sport i sl., moguće je da obavljaju djelatnost koja nije u svezi s djelatnošću zbog koje su osnovane kojom sudjeluje na tržištu, te stoga mogu biti i obveznici poreza na dobit za tu djelatnost.    Uputu Porezne uprave o poreznom statusu državnih ustanova i ustanova jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave registrirani korisnici mogu vidjeti klikom miša ovdje.   ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.