Obveznik B. za proizvodnju namještaja, trgovinu i posredovanje u trgovini, postavio je upit vezano uz pravo na korištenje državne potpore za obrazovanje i izobrazbu odnosno postavio je upit da li se edukacija radnika zbog uvođenja novog informacijskog sustava, koji je provodila jedna privatna tvrtka može smatrati i priznati kao trošak obrazovanja sukladno Zakonu o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu.

Prema upitu, radi se o certificiranom programskom rješenju „iScala" od tvrtke E. koji omogućuje navedenom obvezniku integraciju i pregled poslovanja svih organizacijskih jedinica poduzeća u realnom vremenu (prodaja, nabava, skladišno poslovanje, praćenje proizvodnje, salda konti, glavna knjiga i ostale evidencije). Zbog složenosti sustava, bilo je potrebno, prema upitu, provoditi dodatno obrazovanje radnika. Tvrtka K.S. uz implementaciju IS-a provodila je i osnovnu obuku i obrazovanje radnika u trajanju od 152 sata, a osim troškova obrazovanja, ista je izvršila i obračun troškova dolaska na lokaciju navedenog obveznika, što je bilo, prema upitu, jeftinije nego da su radnici navedenog obveznika putovali u Zagreb. Edukacija je provođena u okviru radnog vremena. Stoga se postavlja upit, da li se navedeno obrazovanje može smatrati posebnim obrazovanjem jer, prema upitu, malo koji poslodavac posjeduje takva informatička ...