Gospodin Z.P. u radnom je odnosu u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva, Upravi za sustav javne nabave te je tijekom 2010. ostvario primitke od drugog dohotka temeljem ugovora o autorskom djelu za izvođenje programa izobrazbe u sustavu javne nabave. Obzirom da je u upitu navedeno da je gospodin P. od Porezne uprave, Područnog ureda Zagreb, Ispostave Zaprešić primio poziv za upis u sustav poreza na dodanu vrijednost, upućena nam je zamolba za mišljenje jesu li ti poslovi izobrazbe oslobođeni od plaćanja poreza na dodanu vrijednost temeljem odredbi članka 11. stavak 1. točke i) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95. – 94/09., u daljnjem tekstu: Zakon). Prema odredbi članka 2. stavka 1. točke 1.a) Zakona porez na dodanu vrijednost plaća se na isporuke svih vrsta dobara (proizvoda, roba, novoizgrađenih građevina, opreme i sl.) i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti. Odredbom stavka 3. istog članka Zakona propisano je da se poduzetnikom smatra pravna ili fizička osoba koja samostalno i trajno obavlja djelatnost s namjerom ostvarivanja prihoda. Sukladno članku 6. stavak 1. Zakona porezni obveznik je poduzetnik koji isporučuje dobra ...