Od poduzeća »K.« primili smo upit u vezi s poreznim tretmanom dotiranja toplog obroka svojim radnicima. Dotaciju u svoti od 7,50 kn po obroku ostvaruje samo onaj radnik koji konzumira obrok, a uplaćuje se restoranu za protekli mjesec prema evidenciji za svakog radnika. Ukupna godišnja dotacija toplog obroka po radniku iznosila bi najviše do 1.815,00 kn. Podnositelj upita predlaže primjenu odredbe čl. 13. st. 2. toč. 2. Pravilnika o porezu na dohodak kojom je propisano da se prigodne nagrade do 2.000,00 kn na godinu (božićnica, naknada za godišnji odmor i slično) smatraju neoporezivim primitcima s osnove nesamostalnog rada koje poslodavci isplaćuju svojim radnicima. Tako bi izbjegli preračunavanje mjesečno dotirane svote koja bi se trebala uvećati za doprinose za obvezna osiguranja te porez na dohodak i prirez porezu na dohodak. Pri isplati božićnica, uskrsnica i slično obavio bi se obračun s uvećanjem za doprinose za obvezna osiguranja te porez na dohodak i prirez porezu na dohodak. Članak 14. st. 3. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.) propisuje da se primitcima u naravi smatraju korištenje zgrada, prometnih sredstava, povoljnije kamate pri odobravanju kredita i ...