Na zaprimljenu zamolbu pravne osobe "A" d.o.o., da se Potvrda o osobnom identifikacijskom broju dostavi na adresu koja je različita od mjesta sjedišta, zbog poslovne odsutnosti  vlasnika, u nastavku odgovaramo. Prema članku 19. Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine br. 1/09., dalje: Pravilnik) Porezna uprava je preuzela podatke o zatečenim pravnim osobama kojima se treba odrediti i dodijeliti osobni identifikacijski broj. Podaci o zatečenim pravnim osobama preuzeti su iz evidencije tijela nadležnih za vođenje Registra poslovnih subjekata. Potvrde o osobnom identifikacijskom broju zatečenim pravnim osobama dostavljaju se putem pošte na adrese sjedišta iz podataka preuzetih u skladu s člankom 19. Pravilnika. Pretpostavka za ispravnu dostavu Potvrde o osobnom identifikacijskom broju je ispravna adresa sjedišta koja se vodi u nadležnim registrima. Ukoliko se Potvrda o osobnom identifikacijskom broju ne dostavi na adresu sjedišta, radi nemogućnosti uručenja, Potvrdu je moguće preuzeti u mjesno nadležnoj ispostavi Porezne uprave. Molimo da s navedenim odgovorom upoznate podnositelja upita.

...