U svezi zahtjeva gospodina "A" dostavljenog Područnom uredu Zadar, Ispostavi Zadar za izdavanje dokumenta kojim se oslikava stanje iz centralne jedinice računalnog sustava Porezne uprave za pravnu osobu "B" d.o.o. na temelju predane prijave poreza na dobit za 1994. godinu koju je potpisao kao direktor, u nastavku odgovaramo: Uvidom u Informacijski sustav Porezne uprave i podatke Trgovačkog suda u Zadru vidljivo je da je nad dužnikom "B" d.d., sa sjedištem u Zadru, otvoren stečajni postupak 21. prosinca 2001. godine, a za stečajnog upravitelja imenovan gospodin "C". Člankom 8. stavkom 1. Općeg poreznog zakona (Narodne novine br. 127/00., 86/01. i 150/02.) propisano je da su službene osobe, vještaci i sve druge osobe koje su uključene u porezni postupak dužne kao poreznu tajnu čuvati:    1. činjenice koje su u poreznom, prekršajnom ili sudskom postupku doznale o poreznom obvezniku,    2. pronalaske, recepte, patente i slično koje su doznale u poreznom  postupku,    3. identifikacijske znakove i podatke o poreznom obvezniku koji su pohranjeni u pismohrani. Obveza čuvanja porezne tajne je povrijeđena ako se navedene činjenice neovlašteno koriste ili objave. U članku 3. istog ...