17. ožujka 2015. stupila je na snagu Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine br. 26/15.). Prema toj Uredbi sva tijela državne uprave, županije, gradovi i općine te javna trgovačka društva kao i svi ostali davatelji sredstava iz javnih izvora koji su financijska sredstva dodijelili za projekte i programe organizacija civilnog društva od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge organizacije civilnoga društva, obvezni su Uredu za udruge dostaviti godišnji izvještaj o provedenim postupcima i dodijeljenim financijskim sredstvima iz javnih izvora u 2015. godini. Svi obveznici primjene navedene Uredbe koji to još nisu učinili, a kojima je Ured za udruge poslao korisničke podatke za pristup informacijskom sustavu eIzvještavanjeOCD trebaju do 20. rujna 2016. dostaviti podatke o dodijeljenim sredstvima i provedenim postupcima u 2015. putem elektroničkog obrasca i tablice detaljnog izvješća koja se nalazi na poveznici: http://www.potporaplus.hr:8080/eIzvjestavanjeOCD Za dodatna pojašnjenja vezana uz elektroničko popunjavanje upitnika i detaljnog izvješća te dostavu podataka, upit se može poslati na elektroničku poštu: potpore@udruge.vlada.hr ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.