Porezna uprava je dala obavijest poreznim obveznicima vezano uz dostavu izvješća po državama (Country-by-Country Reports-CbCR) u 2017. godini, obavijest prenosimo u nastavku. Sastavni subjekti skupine multinacionalnih poduzeća koji su rezidenti Republike Hrvatske i čiji ukupni konsolidirani prihod u prethodnoj poreznoj godini (koja počinje 1. siječnja 2015.ili nakon tog datuma) iznosi minimalno 750 milijuna eura u skladu sa Zakonom o administrativnoj suradnji u području poreza (NN 115/16.) i Pravilnikom o automatskoj razmijeni informacija u području poreza (NN 18/17.) obvezni su za poreznu godinu koja počinje 1. siječnja 2016. ili nakon tog datuma u 2017. godini Ministarstvo financija, Poreznu upravu izvijestiti i dostaviti informacije kako slijedi: 1. Svaki sastavni subjekt skupine multinacionalnih poduzeća koji je rezident u Republici Hrvatskoj obvezan je Ministarstvo financija, Poreznu upravu izvijesti o tome je li krajnje matično društvo ili zamjensko matično društvo ili sastavni subjekt određen u skladu s člancima 102., 103. i 104. Pravilnika o automatskoj razmjeni informacija u području poreza, obveznik podnošenja izvješća po državama u ime skupine multinacionalnih poduzeća čiji je sastavni subjekt. Rok za dostavu ove obavijesti tijekom 2017. je najkasnije četiri mjeseca nakon isteka razdoblja za koje se utvrđuje dobit u skladu sa Zakonom ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.