Dopuna Popisa kozmetičkih i drugih sredstava za zaštitu zdravlja kojima ljekarne mogu opskrbljivati korisnike objavljena je u Narodnim novinama br.46/19.

U Popisu kozmetičkih i drugih sredstava za zaštitu zdravlja kojima ljekarne mogu opskrbljivati korisnike (Narodne novine br. 22/17., 96/18.), u TABLICI II »DRUGA SREDSTVA ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA«, GRUPA D »OSTALO« dodan je redni broj 9. koji glasi:
9. »GlycanAge test«.

Klasa: 023-08/19-02/03
Urbroj: 330-02-19-3