Na temelju čl. 5.a, st. 5. Zakona o područjima posebne državne skrbi (Narodne novine br. 44/96.,57/96.,124/97.,73/00.,87/00.,84/01. i 88/02.), Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o potvrđivanju statusa pripadnosti općina trećoj skupini područja posebne državne skrbi (Narodne novine br. 138/02. od 26. studenoga 2002.; u daljnjem tekstu: Odluka), kojom se potvrđuje status pripadnosti općina trećoj skupini područja posebne državne skrbi. Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama. Odredbe čl. 40., st. 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00.; u daljnjem tekstu: Zakon) propisuju da se obveznicima poreza na dohodak koji imaju prebivalište i borave na područjima posebne državne skrbi utvrđenim posebnim zakonom iznimno od čl. 29., st. 1. Zakona, osnovni osobni odbitak utvrđuje u visini od 2.500,00 kuna mjesečno za obveznike koji imaju prebivalište i borave na području treće skupine. Stavak 2. istog članka propisuje da se poreznim obveznicima osobni odbitak za uzdržavane članove uže obitelji i djecu utvrđuje prema osnovnom osobnom odbitku iz stavka 1. istog članka, ako ti članovi uže obitelji i djeca imaju prebivalište i borave na područjima posebne državne skrbi. Temeljem iznesenog, a radi ...