Od Doma zdravlja željezničara, zaprimljen je upit vezan uz primjenu odredaba Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine br. 147/02., 175/03. i 177/04. – dalje u tekstu Zakon) odnosno o obvezi doprinosa i mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za osiguranika po osnovi radnog odnosa koji ne ostvaruje plaću niti naknadu plaće. U bitnome, riječ je o osobi osiguranoj po osnovi radnog odnosa i nalazi se na bolovanju dužem od 42 dana (na teret sredstava zdravstvenog osiguranja) ali je naknadno, zbog nekog od slučajeva propisanih člankom 44. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (Narodne novine br. 85/06., 105/06. i 118/06.), izgubio pravo na naknadu plaće. Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku. Prema odredbi članka 4. točaka 1. i 2. Zakona, obveznik doprinosa za osiguranika po osnovi radnog odnosa je radnik (doprinosa iz osnovice) odnosno poslodavac (doprinosa na osnovicu) a obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa je poslodavac koji, sukladno propisima o obveznom mirovinskom i obveznom zdravstvenom osiguranju, ima i obvezu radnika prijaviti na osiguranje i odjaviti s osiguranja s danom prestanka radnog odnosa, što znači da staž osiguranja traje od prvog dana (početka) radnog odnosa sve do isteka zadnjeg dana u radnom odnosu (prestanka). Osnovica za obračun ...