Od društva "S." zaprimljen je podnesak vezan uz primjenu Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine br. 147/03. - u nastavku teksta: Zakon), kojim se traži uputa o načinu utvrđivanja mjesečne osnovice za obračun doprinosa izaslanih radnika. Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku. Osnovica za obračun doprinosa izaslanih radnika propisana je čl. 8. Zakona i to kao "plaća koju bi izaslani radnik ostvario za iste odnosno za slične poslove u Republici Hrvatskoj prema kolektivnom ugovoru, pravilniku o radu, odnosno ugovoru o radu, uvećana za 20%". Plaćom se prema čl. 3., t. 19. Zakona smatra "novčani i svaki drugi primitak u vezi sa sadašnjim, prijašnjim ili budućim radom, bez obzira na naziv i oblik isplate, oporeziv prema propisima o porezu na dohodak, koji je s osnove radnog odnosa u određenom mjesecu poslodavac isplatio ili bio dužan isplatiti radniku prema propisima o radu, drugim propisima ili kolektivnom ugovoru, a sastoji se od iznosa doprinosa iz osnovice, poreza i prireza porezu na dohodak i iznosa koji se isplaćuje radniku". Prema tome, doprinosi za obvezna osiguranja izaslanog radnika, izračunavaju se prema osnovici za obračun doprinosa polazeći od plaće (bruto) koja se uvećava za ...