Povodom dopisa kojim ste postavili upit u svezi s primjenom Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine br. 147/02. i 175/03. - u nastavku teksta: Zakon), odnosno načina obračunavanja i plaćanja doprinosa prema primitku od samostalne djelatnosti sudskih vještaka i sudaca porotnika, odgovaramo u nastavku: Način obračunavanja i plaćanja doprinosa za obvezna osiguranja ovisi o načinu obračunavanja poreza na dohodak, ostvarenog od obavljanja samostalne djelatnosti sudskog vještaka i suca porotnika. Mogući su sljedeći slučajevi: 1. Osoba kojoj je djelatnost sudskog vještaka i suca porotnika glavno zanimanje i koja je po toj osnovi obvezno osigurana na mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ostvaruje dohodak od samostalne djelatnosti slobodnog zanimanja iz čl. 15., st. 2. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00., 150/02., 163/03. i 30/04.). Dohodak utvrđuje na temelju podataka o primicima i izdacima iz poslovnih knjiga (čl. 18. do 22. Zakona o porezu na dohodak). Prema odredbi čl. 4., t. 10. Zakona, osiguranik s osnove obavljanja samostalne djelatnosti slobodnog zanimanja koji, prema propisima o porezu na dohodak, dohodak s te osnove utvrđuje na temelju poslovnih knjiga obveznik je doprinosa i plaćanja doprinosa na osnovicu prema čl. 12. Zakona, odnosno mjesečna osnovica za ...