Od Udruge sudskih tumača i prevoditelja V. zaprimljen je podnesak s upitom vezano uz primjenu Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine br. 147/ 02. - u nastavku teksta: Zakon), odnosno načina utvrđivanja i plaćanja doprinosa prema primitku od samostalne djelatnosti sudskih tumača i/ili prevoditelja. Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku. Prema odredbi čl. 14. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00. i 150/02.), dohotkom od samostalne djelatnosti smatra se dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, od slobodnih zanimanja, od djelatnosti poljoprivrede i šumarstva te od drugih samostalnih djelatnosti koje nisu osnovna djelatnost poreznog obveznika a povremeno se obavljaju radi ostvarivanja dohotka. Ovisno o vrsti dohotka od samostalne djelatnosti - postupak utvrđivanja (poslovne knjige ili ne), porezno priznati izdatci (stvarni izdatci ili izdatci u paušalnom iznosu - postotku u odnosu na primitak), način obračuna i rokovi plaćanja poreza na dohodak mogu biti različiti pa prema tome i način utvrđivanja i plaćanja doprinosa za obvezna osiguranja. U slučaju samostalne djelatnosti sudskog tumača i/ili prevoditelja mogući su sljedeći slučajevi: 1. Osoba kojoj je djelatnost sudskog tumača i/ili prevoditelja glavno zanimanje, po toj je osnovi obvezno osiguran na mirovinsko i zdravstveno osiguranje ...