Odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (Narodne novine br. 143/14.) koje su stupile na snagu s 1. siječnja 2015. promijenjen je način utvrđivanja obveze doprinosa za pojedine kategorije osiguranika koji su obveznici doprinosa i obveznici plaćanja doprinosa za svoje osobno osiguranje.   Tako od 1. siječnja 2015. Porezna uprava, po službenoj dužnosti, rješenjem utvrđuje obvezu doprinosa, vrste doprinosa te razdoblje na koje se obveza odnosi i to po utvrđenom statusu u osiguranju, a rješenje vrijedi do donošenja novog rješenja ili do promjene osnove osiguranja ili do prestanka osiguranja ili do prestanka obveze doprinosa osiguranicima po sljedećim osnovama osiguranja:
1. samostalnih djelatnosti koji od tih djelatnosti porez plaćaju prema paušalnom dohotku, i to:
1.1. djelatnost obrta te domaće radinosti i sporednog zanimanja,
1.2. djelatnost poljoprivrede i šumarstva,
2. djelatnost slobodnog zanimanja, i to: novinari, samostalni umjetnici i sportaši – koji prema primicima od djelatnosti porez na dohodak plaćaju po odbitku,
3. član uprave trgovačkog društva i izvršni direktor trgovačkog društva i izvršni upravitelj zadruge,
4. svećenik i drugi članovi vjerske zajednice,


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.