Od Hrvatskog društva filmskih djelatnika (HDFD) zaprimljen je podnesak u vezi s primjenom Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine br. 147/02. - u nastavku teksta: Zakon). U podnesku se, u bitnome, navodi: HDFD je profesionalna udruga koja okuplja filmske i televizijske djelatnike na području Republike Hrvatske, i to različitih statusa (autori, umjetnici i ostali profesionalni filmski djelatnici), a mogu biti u radnom odnosu ili su samostalni umjetnici ili umirovljenici ili samostalni djelatnici kojima je rad na filmu i televiziji jedino i glavno zanimanje. Članovi Društva kojima je rad na filmu i televiziji jedino i glavno zanimanje obvezno su osigurani po osnovi samostalne profesionalne djelatnosti i, do zaključno 31. prosinca 2002., Društvo je, na temelju prethodnog obračuna zavoda, uplaćivalo obvezne doprinose za svakog člana. Radi jedinstvenog postupanja kod utvrđivanja i plaćanja doprinosa za osobe na koje se upit odnosi, daje se uputa: 1. Obveznik doprinosa Obveznici doprinosa te obveznici obračunavanja i plaćanja doprinosa propisani su čl. 4. Zakona, a uz svakog obveznika doprinosa naznačen je i članak Zakona kojim je propisana osnovica za obračun doprinosa istom obvezniku, pa osobe na koje se upit odnosi mogu, iako s osnove iste djelatnosti (filmski radnik) biti ...