Prema odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju (Narodne novine br. 94/01., 88/02. i 149/02.) na osnovno zdravstveno osiguranje osigurani su i: - korisnici mirovine i invalidnine s prebivalištem ili trajnim nastanjenjem u Republici Hrvatskoj koji to pravo ostvaruju isključivo od stranog nositelja mirovinskog i invalidskog osiguranja, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije uređeno (čl. 5., st. 1., t. 12. Zakona o zdravstvenom osiguranju) i - osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje nisu zdravstveno osigurane po drugoj osnovi uz dodatne uvjete - tzv. dobrovoljno zdravstveno osiguranje (čl. 5., st. 1., t. 13. Zakona o zdravstvenom osiguranju). U vezi s utvrđivanjem mjesečne osnovice i mjesečnog iznosa doprinosa osiguranika i obveznika doprinosa iz ovih skupina, prema Zakonu o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine br. 147/02. - u nastavku: Zakon) daje se dodatna uputa o načinu postupanja. Obveznik doprinosa po osnovi mirovine i invalidnine iz inozemstva Osnovica za obračun doprinosa osiguraniku po osnovi mirovine i invalidnine koju prima od stranog nositelja mirovinskog i invalidskog osiguranja propisana je člankom 19. Zakona i to kao iznos mirovine i invalidnine koju inozemni nositelj isplaćuje umirovljeniku, ali ne može biti viša od umnoška iznosa najniže mjesečne osnovice i koeficijenta 2 ...