Podnositelj upita iz dostavnog popisa obratio se s pitanjem u vezi oporezivanja porezom na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) komisione prodaje doplatnih maraka u poštanskom prometu. U upitu je navedeno da prema odredbama Zakona o Hrvatskom Crvenom križu (Narodne novine br. 71/10.) HP – Hrvatska pošta d.d. tri tjedna godišnje naplaćuje doplatne marke. Nadalje, navedeno je da je za trajanja „Tjedna Crvenog križa“ (od 8. do 15. svibnja), „Tjedna borbe protiv tuberkuloze“ (od 14. do 21. rujna) i „Tjedna solidarnosti“ (od 8. do 15. prosinca) kupnja doplatne marke obvezna i naplaćuje se u iznosu od 50% nominalne vrijednosti prve stope mase pisma prema cjeniku usluga javnog operatera za sve poštanske pošiljke u unutarnjem prometu osim novina i časopisa. Navedeno je da HP d.d. sklapa ugovor s HCK o prodaji doplatnih maraka, a sredstva prikupljena prodajom uplaćuju na račun HCK. Nadalje, navedeno je da je u ugovoru definirana naknada za prodaju doplatnih maraka koja pripada HP d.d. kao komisionaru. Također, u upitu je navedeno da HP d.d. povremeno s drugim izdavateljima doplatnih maraka sklapa ugovore o komisionoj prodaji doplatnih maraka. Doplatne marke prodaju se ...