Primili smo upit Centra za socijalnu skrb u kojem navode da bi primili na svoj žiroračun određena financijska sredstva pravnih i fizičkih osoba kao donaciju uz obavezu da donaciju isplate putem svoje blagajne obitelji teško invalidnog djeteta, u svezi čega se postavljaju sljedeća pitanja: - smatra li se donacija oporezivim primitkom te tko i u kojem trenutku vrši uplatu pripadajućeg dijela poreznih obveza, - da li obitelj pri primitku donacije ili nakandano treba priložiti račun u koju svrhu je iskorištena donacija, - da li Centar treba sklopiti ugovor o danciji s donatorom? Prema izjavi obitelji teško invalidnog djeteta, primljene donacije bi se koristile za životne potrebe djeteta. Prema odredbama članka 2. stavak 6. i 7. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 177/04., 90/05. i 57/06.) državne ustanove nisu obveznici poreza na dobit, osim ako obavljaju gospodarstvenu djelatnost, a neoporezivanje te djelatnosti bi dovelo do stjecanja neopravdanih povlastica na tržištu. U skladu s člankom 7. stavak 7. Zakona o porezu na dobit, državne ustanove mogu primati darovanja u naravi ili novcu, učinjena u tuzemstvu za kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, humanitarne, sportske, vjerske, ekološke i druge općekorisne svrhe, ako navedene ...