Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu (Narone novine br. 68/07.) odredbe Zakona o obrtu (Narodne novine br. 77/93., 90/96., 102/98., 64/01., 71/01. i 49/03. – pročišćeni tekst) dopunjene su novim odredbama te su člancima od 1.b do 1.d, kao novi oblici obavljanja djelatnosti, propisani domaća radinost i sporedno zanimanje. Doneseni su i provedbeni akti Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva o primjeni odredaba Zakona o obrtu a uređuju pitanja načina obavljanja domaće radinosti i sporednih zanimanja a to su: – Pravilnik o obliku i načinu vođenja odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja s listama proizvoda i usluga te – Pravilnik o obliku i sadržaju odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja. Navedeni provedbeni propisi objavljeni su u Narodnim novinama br. 100/07. a njihova primjena je započela s 11. listopada 2007. Prema odredbi članka 1.b stavka 1. Zakona o obrtu djelatnosti domaće radinosti i sporednih zanimanja moći će obavljati fizičke osobe i to nekomercijalni poljoprivrednici, umirovljenici ali i druge osobe a prema odredbi članka 1.b stavka 3. toga Zakona umirovljenici obavljanjem domaće radinosti ili sporednog zanimanja ne uspostavljaju svojstvo osiguranika u obveznom mirovinskom osiguranju pa je, pozivom ...