Poštovani, vezano uz Vaš upit kojim nas tražite mišljenje jesu li carinski uredi dužni pri oporezivanju motornih vozila posebnim porezom od stranaka tražiti pravnu slijednost glede vlasništva ili se u konkretnom slučaju, koji navodite, može donijeti porezno rješenje bez dodatnog utvrđivanja vlasništva prodavatelja kao i mora li prometna dozvola, koju je potrebno priložiti uz poreznu prijavu, biti redovna godišnja dozvola ili može biti i privremena (tzv. Zoll knjižica), u nastavku odgovaramo. Mišljenja smo kako za postupak oporezivanja motornih vozila posebnim porezom nije od značaja utvrđivati je li vozilo bilo u vlasništvu prodavatelja, odnosno je li uz poreznu prijavu priložena redovna godišnja prometna dozvola ili privremena (tzv. Zoll knjižica), obzirom na sve moguće posebnosti pri odjavama vozila koje postoje od slučaja do slučaja u svakoj pojedinoj državi.

...