Podneskom od 24. rujna 2009. godine, zatražili ste mišljenje o osnovanosti odbijanja po Carinarnici K. zahtjeva za primjenom oslobođenja od plaćanja carine i PDV-a pri uvozu osobnog automobila Volkswagwen Jetta kao rabljenog predmeta kućanstva, po osnovi doseljenja vlasnika vozila u Republiku Hrvatsku a nakon prethodnoga višegodišnjeg boravka u Kanadi.

Nastavno, dajemo sljedeće mišljenje:

Člankom 187. stavak 1. točke 11. Carinskog zakona (Narodne novine br. 78/99. - 45/09.), te odredbama članaka 17. i 18. Uredbe o uvjetima i postupcima za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine (Narodne novine br. 5/07.), kao uvjetom za ostvarivanje carinske i porezne povlastice, između ostaloga utvrđeno je i vlasništvo i korištenje predmeta koji se uvoze u razdoblju od najmanje šest mjeseci u kućanstvu u inozemstvu.

Vlasništvo i korištenje osobnih automobila, te drugih predmeta kućanstva koji podliježu registraciji (motocikl, plovilo, kamp ili druga prikolica i sl.), u navedenom šestomjesečnom razdoblju, nije uvjetovano korištenjem isključivo u šestomjesečnom razdoblju neposredno pred doseljenje, a u praksi se najčešće dokazuje podnošenjem vlasničke knjižice, prometne dozvole ili registracijskog lista za spomenute predmete, te se važeća registracija, odn. pločice smatraju dokazom da je odnosni predmet i kori&scaron ...