Podneskom od 18. siječnja 2011. godine, zatražili ste mišljenje o osnovanosti odbijanja po Carinarnici Koprivnica Vašeg zahtjeva za primjenom oslobođenja od plaćanja carine i PDV-a pri uvozu osobnog automobila Volkswagwen Golf kao rabljenog predmeta kućanstva, po osnovi Vašeg doseljenja u Republiku Hrvatsku, a nakon prethodnoga višegodišnjeg boravka u SR Njemačkoj, s obrazloženjem kako odnosno vozilo nije bilo u vašem vlasništvu, odnosno registrirano na Vas potrebnih šest mjeseci.

Nastavno, dajemo sljedeće mišljenje:

Člankom 187. stavak 1. točke 11. Carinskog zakona (Narodne novine br. 78/99. – 56/10.), te odredbama članaka 17. i 18. Uredbe o uvjetima i postupcima za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine (Narodne novine br. 5/07. – 41/10.), kao uvjetom za ostvarivanje carinske i porezne povlastice, između ostaloga utvrđeno je i vlasništvo i korištenje predmeta koji se uvoze u razdoblju od najmanje šest mjeseci u kućanstvu u inozemstvu.

Vlasništvo i korištenje osobnih automobila, te drugih predmeta kućanstva koji podliježu registraciji (motocikl, plovilo, kamp ili druga prikolica i sl.), u navedenom šestomjesečnom razdoblju, nije uvjetovano korištenjem isključivo u šestomjesečnom razdoblju neposredno pred doseljenje, a u praksi se najčešće dokazuje podno&scaron ...