Dopisom od 11. siječnja 2010. godine zatražili ste obavijest o načinu dokazivanja prethodnog razdoblja vlasništva i korištenja predmeta kućanstva, posebice osobnog automobile, kao uvjeta za ostvarivanje olakšica iz članka 187. st. 1. toč. 11. Carinskog zakona, smatrajući kako se doseljenici iz prekooceanskih zemalja neosnovano dovode u nepovoljniji položaj, zbog inzistiranja carinske službe za utvrđivanjem dana unosa odnosne robe u carinsko područje RH.

Nastavno, dajemo slijedeće pojašnjenje:

Uvoz predmeta kućanstva, koje fizička osoba preseljava u Republiku Hrvatsku zbog svojeg osobnog doseljenja ili povratka, uz oslobođenje od plaćanja carine temeljem članka 187. stavak 1 točka 11. Carinskog zakona, provodi se prema uvjetima iz članka 18. Uredbe o uvjetima i postupcima za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine (Narodne novine br. 5/07. i 147/09.).

I zakonske i podzakonske odredbe izrijekom propisuju obvezu ispunjavanja dva kumulativna uvjeta za ostvarivanje olakšice – da su predmeti kućanstva morali biti u vlasništvu korisnika olakšica i da su ujedno bili korišteni prije preseljenja najmanje šest mjeseci.

Dakle, selidbeni predmeti moraju pripadati korisniku povlastice ili nekom od članova njegova kućanstva, i prethodno se koristiti od strane ovih osoba isključivo u zemlji iz koje se u Republiku Hrvatsku korisnik preseljava.

Isto ...