Od ''A" iz Pakraca, zaprimljen je podnesak vezan uz primjenu odredaba Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine br. 147/02., 177/03. i 175/04. – dalje u tekstu Zakon). U bitnome, postavljaju se pitanja o tome kako dokazati status u osiguranju nerezidenta s prebivalištem u državi s kojom Republika Hrvatska ima sklopljen međudržavni ugovor o socijalnom osiguranju a u tuzemnom trgovačkom društvu obnaša dužnost člana uprave i prema tome utvrditi činjenice o tome postoji li ili ne postoji obveza osiguranja u Republici Hrvatskoj po osnovi člana uprave trgovačkog društva odnosno obveza doprinosa prema primitku od kojega se utvrđuje drugi dohodak. Konkretno, riječ je o rezidentu Republike Italije. Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku. Pitanja obveze doprinosa nerezidenata u Republici Hrvatskoj i primjene međudržavnih ugovora o socijalnom osiguranju uređena su člankom 63. Zakona a postupak dokazivanja statusa u obveznom socijalnom osiguranju države supotpisnice ugovora o socijalnom osiguranju propisan je člancima od 43. do 45. Pravilnika o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine br. 1/05. i 14/05. - dalje u tekstu Pravilnik). Republika Hrvatska i Republika Italija sklopile su Ugovor o socijalnom osiguranju (Narodne novine - Međunarodni ugovori br. 15/3.) te Administrativni ...