Mišljenje o postupanju u provođenju porezno-uprav­nog postupka kod primjene čl. 19. st. 4. Zakona o troša­rinama vezano uz dostavljanje dokaza o plaćenoj troša­rini, pri čemu ukazujete na smjernice Vašeg područnog ureda za priznavanje dokaza o plaćenoj trošarini kada je na dostavljenom računu posebno iskazan iznos trošarine, odnosno ako podnositelj zahtjeva za povrat kao dokaz o plaćenoj trošarini u RH dostavlja fakturu trgovca na kojoj nije razvidno niti iskazano da je trošarina sadržana u cijeni robe u kom slučaju se traži pravna pomoć carinskog ureda nadležnog prema sjedištu trgovca koji je trošarin­ske proizvode pustio u potrošnju radi dokazivanja o plaćenoj trošarini, te obzirom da je u jednoj takvoj situaciji carinski ured uputio na otvaranje naloga za inspekcijski nadzor pa tražite mišljenje o postupanju u svezi iznesene problematike, očitujemo se kako slijedi uz davanje šireg tumačenja postupanja u okolnostima u kojima se odluču­je o zahtjevu za povrat plaćene trošarine: Člankom 28. st. 2. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13., 81/13., 100/15. i 120/15.) propisa­no je da pravo na povrat trošarine ima pravna ili ...