Dohodak od zajedničke djelatnosti, odnosno zajedničke imovine i imovinskih prava čini razlika poslovnih primitaka i poslovnih izdataka zajedničke djelatnosti bez obzira na broj supoduzetnika – ortaka (partnera).
Ostvareni dohodak od zajedničke djelatnosti u 2016. godini podnosi se na Obrascu DOH-Z kojeg podnosi nositelj zajedničke djelatnosti Ispostavi Porezne uprave prema svom prebivalištu ili uobičajenom boravištu do 31. siječnja 2017. Sukladno čl. 25. Pravilnika o porezu na dohodak objavljenog u Narodnim novinama br. 1/17., do propisivanja oblika i sadržaja poslovnih knjiga i evidencija, porezni obveznici vode poslovne knjige i sastavljaju evidencije na obrascima oblikom i sadržajem propisanim ranije važećim Pravilnikom o porez u na dohodak (Narodne novine br. 95/05. do 137/15.), ako nisu u suprotnosti s odredbama Zakona, osim obrazaca koji su propisani ovim Pravilnikom. Uz ostvarene primitke i izdatke koji su evidentirani u knjizi primitaka i izdataka, sve naknade koje su isplaćene supoduzetnicima (npr. za rad, zakupnina i sl.) ako su iskazane kao poslovni izdatak zajedničke djelatnosti povećavaju dohodak supoduzetnika. Jednako tako, ako je supoduzetnik imao izdatke koji nisu evidentirani kao izdatci od zajedničke djelatnosti, ti izdaci smanjuju dohodak tog supoduzetnika od zajedničke djelatnosti. Prijavu dohotka od zajedničke djelatnosti potpisuju svi supoduzetnici, odnosno nositelj zajedničke ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.