Odvjetnica je postavila upit o poreznom tretmanu prodaje stana stečenog dana 10. travnja 2006. godine temeljem ugovora o doživotnom uzdržavanju zaključenog 3. ožujka 1997. godine. Prodavatelji nisu bili prijavljeni na adresi predmetnog stana niti su u istome živjeli. Prema članku 27. stavak 1., 5., 6. i 7. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.), dohotkom od imovine i imovinskih prava smatra se i dohodak koji porezni obveznik ostvari od otuđenja nekretnina i imovinskih prava. Otuđenjem se smatra prodaja, zamjena i drugi prijenos. Dohodak čini razlika između primitka utvrđenog prema tržišnoj vrijednosti nekretnine ili imovinskog prava koje se otuđuje i nabavne vrijednosti uvećane za rast proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda. Troškovi otuđenja mogu se odbiti kao izdaci. Dohodak od otuđenja nekretnine ne oporezuje se ako je:    1.   nekretnina služila za stanovanje poreznom obvezniku ili uzdržavanim članovima njegove uže obitelji,    2.   nekretnina ili imovinsko pravo otuđeno nakon tri godine od dana nabave,    3.  otuđenje izvršeno između bračnih drugova i srodnika u prvoj liniji i drugih članova uže obitelji,    4.   otuđenje   izvršeno   između   razvedenih   bračnih  ...