Odvjetnik je postavio upit o poreznom tretmanu prodaje nekretnina koje su tri suvlasnika stekla u postupku vraćanja oduzete imovine prema rješenju Grada Zagreba. Nekretnine, koje predstavljaju građevinsko zemljište, dane su odnosno vraćene u vlasništvo temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (Narodne novine br. 92/96., 39/99., 92/99., 43/00., 131/00., 27/01., 118/01., 80/02. i 81/02. - ispravak). Jedan od suvlasnika/ca navedenih nekretnina je u zadnjih pet godina otuđila nekoliko nekretnina koje je stekla nasljeđivanjem i nekretninu (dio obiteljske kuće odnosno stan) koju je koristila za stanovanje. Prema članku 27. stavak 1., 5., 6. i 7. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.), dohotkom od imovine i imovinskih prava smatra se i dohodak koji porezni obveznik ostvari od otuđenja nekretnina i imovinskih prava. Otuđenjem se smatra prodaja, zamjena i drugi prijenos. Dohodak čini razlika između primitka utvrđenog prema tržišnoj vrijednosti nekretnine ili imovinskog prava koje se otuđuje i nabavne vrijednosti uvećane za rast proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda. Troškovi otuđenja mogu se odbiti kao izdaci. Dohodak od otuđenja nekretnine ne oporezuje se ako je:     1.  nekretnina služila za stanovanje poreznom obvezniku ili uzdržavanim ...