Ako nemate pretplatu na misljenja.hr, pretplatite se na idućih 12 mjeseci po cijeni već od 21,33 kn mjesečno, više klikom miša ovdje! Porezna uprava objavila je Uputu obveznicima obračuna, obustave i uplate poreza na dohodak po osnovi primitaka od otuđenja posebnih vrsta imovine (otpada) iz koje izdvajamo:
  ..."Člankom 27.a Zakona, propisano je da se dohodak od imovine utvrđuje se i po osnovi primitaka od otuđenja posebnih vrsta imovine. Posebnom vrstom imovine smatra se otpad u skladu s posebnim propisima. U smislu toga Zakona otpadom se ne smatra povratna ambalaža niti otpad prikupljen u okviru organiziranih akcija i aktivnosti u svrhu zaštite okoliša. Pri utvrđivanju dohotka od imovine iz stavka ne priznaju se izdaci. Odredbe o promjeni načina utvrđivanja dohotka od imovine iz članka 29. toga Zakona primjenjuju se i na dohodak po osnovi otuđenja posebnih vrsta imovine iz ovoga članka.   Predujam poreza na dohodak od posebnih vrsta imovine iz članka 27. a Zakona obračunava, obustavlja i uplaćuje isplatitelj primitka kao predujam poreza po odbitku najkasnije do kraja tekućeg mjeseca za tekući mjesec sukladno članku 50. Zakona i to po stopi od 12% bez priznavanja osobnog ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.