Na upit gđe. D. S. zastupane po skrbnici gđi. M. O. u svezi s podnošenjem godišnje porezne prijave za 2003. za dohodak od imovine ostvaren od najamnine i zakupnine te korištenja osobnog odbitka, u nastavku odgovaramo. Dohotkom od imovine smatra se razlika između primitaka po osnovi najamnine, zakupnine, iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima, primitaka od otuđenja nekretnina i izdataka koji su poreznom obvezniku u poreznom razdoblju nastali u svezi s tim primitcima (čl. 23., st. 1. Zakona o porezu na dohodak - Narodne novine br. 127/00., 150/02. i 163/03. - u daljnjem tekstu: Zakon). Kod dohotka od imovine na temelju najma ili zakupa pokretnina i nekretnina priznaju se izdaci u visini 30% od ostvarene najamnine ili zakupnine (čl. 23., st. 2. Zakona). Izdaci potrebni za ostvarivanje dohotka od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima za koje je plaćena boravišna pristojba utvrđuju se u visini 50% od ostvarene najamnine (čl. 23., st. 3. Zakona). Odredbama čl. 37., st. 1. Zakona, koje se primjenjuju od 1. siječnja 2003., propisano je da se kod dohotka od imovine ostvarenog od najamnine i zakupnine predujmovi poreza plaćaju prema rješenju Porezne uprave i ...