Vezano za pitanje moraju li porezni obveznici bračni drugovi sklopiti ugovor o zakupu poslovnog prostora koji je u vlasništvu jednog bračnog druga koji iznajmljuje drugom bračnom drugu radi obavljanje obrtničke djelatnosti, odgovaramo u nastavku kako slijedi. Pravo vlasništva i drugih stvarnih prava regulirano je Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12., 152/14.). Prema Glavi I. članku 30. toga zakona, pravo vlasništva je stvarno pravo na određenoj stvari koje ovlašćuje svoga nositelja da s tom stvari i koristima od nje čini što ga je volja te da svakoga drugoga isključi, ako to nije protivno tuđim pravima ni zakonskim ograničenjima. U tim granicama vlasnik ima, među ostalim, pravo posjedovanja, uporabe, korištenja i raspolaganja svojom stvari. Ako više osoba ima neku stvar u svome vlasništvu tako da svakoj pripada po dio toga prava vlasništva, računski određen razmjerom prema cijelom pravu vlasništva te stvari, sve su one suvlasnici te stvari, a dijelovi prava vlasništva koji im pripadaju njihovi su suvlasnički dijelovi sukladno Glavi II. člancima 36. i 37. istoga zakona. Imovinski odnosi ...