Odvjetnik gosp. F. G. dostavio je upit o načinu utvrđivanja dohotka od imovine i imovinskih prava. U upitu navodi da je njegova stranka temeljem kupoprodajnog ugovora od 11. ožujka 2003. stekla 1/2 idealnog suvlasničkog dijela poslovnog prostora za ugovorenu cijenu od 836.000,00 kuna. Radi utvrđivanja poreza na promet nekretnina nadležna ispostava Porezne uprave procijenila je tržišnu vrijednost nekretnina u iznosu od 1.686.357,00 kn i na navedeni iznos utvrdila pripadajući porez na promet nekretnina. Kako se porezni obveznik iz osobnih razloga odlučio prodati kupljenu nekretninu unutar roka od tri godine od dana nabave za nešto višu cijenu od ugovorene cijene (836.000,00 kn), postavlja upit kako će mu se utvrditi dohodak od imovine i imovinskih prava. Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku. Prema čl. 23., st. 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00.,150/02. i 163/03.) dohotkom od imovine i imovinskih prava smatra se razlika između primitaka po osnovi najamnine, zakupnine, iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima, primitaka od vremenski ograničenog ustupa autorskih prava, prava industrijskog vlasništva i drugih imovinskih prava, primitaka od otuđenja nekretnina i imovinskih prava i izdataka koji su ...