Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Dodjela vlastith dionica zapolenicima i porez na dobit

Datum objave: 29.03.2006, Klasa: 401-01/06-01/280, Porezna uprava

Na temelju vašeg pitanja u svezi poreznog statusa dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica zaposlenicima nakon 1. siječnja 2005. godine, glede financijskog izvješćivanja prema MSFI 2 i primjene Zakona o porezu na dohodak, nastavno odgovaramo. Prema odredbi članka 30. stavak 4. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.), dohotkom od kapitala smatraju se primici po osnovi udjela u dobiti članova uprave i radnika trgovačkih društava koje ostvaruju putem dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica. U članku 51. stavak 3. istoga Zakona propisano je da se na isplaćeni predujam poreza na dohodak po osnovi primitaka po osnovi dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica plaća porez na dohodak po odbitku po stopi od 15%. Od 1. siječnja 2005. godine obvezna je primjena novoga Međunarodnog standarda financijskog izvješćivanja 2, MSFI 2 - Isplate s temelja dionica. Prema tom standardu uvedena je obveza da se dodjela vlastitih dionica evidentira kao trošak zaposlenih. Zbog toga se vrijednost dodjele vlastitih dionica ne može iskazati u financijskim izvješćima kao udio u ostvarenoj dobiti, kako to proistječe iz navedenog članka 30. stavak 4. Zakona o porezu na dohodak, nego se evidentira kao trošak koji umanjuje ...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice