Na zaprimljeni upit banke "A" d.d., o dodjeli osobnoga identifikacijskog broja za strane (nerezidentne) banke, budući da vrlo teško dobe ovlaštenje da u njihovo ime ishode osobni identifikacijski broj, te o mogućnosti ponovne dostave datoteke s podacima o bankama za koje nemaju osobni identifikacijski broj, u nastavku odgovaramo. Prema članku 5. Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine br. 60/08., dalje: Zakon) obveznici osobnoga identifikacijskog broja kojima se određuje i dodjeljuje osobni identifikacijski broj su: hrvatski državljani, pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske i strane fizičke i pravne osobe kod kojih je nastao povod za praćenje na području Republike Hrvatske. Sukladno članku 3. stavak 10. Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine br. 1/09. i 117/10., dalje: Pravilnik) stranom pravnom osobom smatra se pravna osoba koja ima sjedište izvan područja Republike Hrvatske. Nadalje, prema odredbama članka 28. stavak 2. Pravilnika povod za praćenje nastao je kada se strana osoba upisuje u neku službenu evidenciju o osobama i o imovini na području Republike Hrvatske te ako je strana osoba postala poreznim obveznikom prema posebnom propisu. Člankom 5. stavak 3. Zakona definira se službena evidencija koja podrazumijeva evidenciju (registar, upisnik, popis, matice i ostale ...