Na zaprimljeni dopis o dodjeli osobnoga identifikacijskog broja za Stečajnu masu Hotela radi potrebe uknjižbe kupca na nekretnini u nadležnom zemljišno knjižnom odjelu Općinskog suda, u nastavku odgovaramo. Prema članku 5. stavak 1. Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine br. 60/08, dalje: Zakon), obveznici osobnoga identifikacijskog broja kojima se osobni identifikacijski broj određuje i dodjeljuje, jesu:  - hrvatski državljani,  - pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske, te  - strane fizičke i pravne osobe kod kojih je nastao povod za praćenje na području Republike Hrvatske. Sukladno odredbama članka 3. stavak 9. Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine br. 1/09., dalje: Pravilnik), pravnim osobama sa sjedištem na području Republike Hrvatske, u smislu Zakona, smatraju se trgovačka društva, ustanove, zajednice ustanova, banke, kreditne institucije, fondovi, leasing društva, udruge, vjerske zajednice, političke stranke, zaklade, fundacije, vijeća nacionalnih manjina, turističke zajednice, umjetničke organizacije, strana predstavništva i ostale pravne osobe. Slijedom citiranih zakonskih odredbi stečajna masa ne smatra se ni fizičkom ni pravnom osobom te joj stoga nije ni moguće izvršiti dodjelu osobnoga identifikacijskog broja. U slučaju da stranka dostavi propisani zahtjev za određivanje i dodjelu osobnoga identifikacijskog broja ...